piątek, 3 sierpnia 2012

Ticket to Jordan is here / Bilet do Jordani już jest

Zdecydowane…Nie dostałam się na staż w Hamburgu, ale powiem wam kochani, że to mnie jakoś nie zasmuciło. Były dwie decyzje, dwa rozwiązania, co jedno to lepsze…


Decided  ... I did not get the internship in Hamburg, but I'll tell you, dear, that it somehow did not upset me. There were two decisions, two solutions, which both were good… 


Więc sami widzicie, że źle nie było …W głowie to mi już chodziła ta Jordania. Dostałam zaproszenie na wesele Jordańsko- Libańskie. Fajna sprawa. Gdzie mnie znowu nie było.Długo czekałam, bo aż miesiąc na odpowiedz z praktyki. W zeszłym tygodniu dowiedziałam się, ze nie dostałam miejsca. Od razu zaczęłam szukać lotów do Jordanii a termin, w jakim mam lecieć to zakończenie Ramadanu. Ceny linii lotniczych z kosmosu, jak sprawdzałam jakiś miesiąc temu to bilety były z Niemiec za około 550 euro.
Na wesele, które zostałam zaproszona lecę ze znajomymi z Libanu, obecnie wszyscy mieszkają w Arabii Saudyjskiej. Taki świat mały.
Pierwszy plan był kierunek Amman, potem stwierdzili, że oni do Jordanii cały czas jeżdżą na odpoczynek, więc chcą coś innego i polecimy na kilka dni do Istanbulu. Zaczęłam szukać biletów Hamburg lub Berlin- Istanbul- Amman- Berlin.
Potem stwierdzili, że nie, że lepiej jak ja przylecę do Ammanu i stamtąd wykupimy pakiet, żeby wszyscy byli w tym samym hotelu.
Na nowo szukałam biletu Hamburg-Amman-Hamburg. Ceny biletów codziennie szły do góry o jakieś 100 euro. Zrobiliśmy wstępna rezerwację Turkish Airlines http://www.turkishairlines.com/ ma opcję przyblokowania biletu na kilka dni.
Jak zrobiliśmy rezerwacje, stwierdzili, że, po co polecę do tej Jordanii jak możemy się spotkać w Turcji i że nie w Istambule, bo jednak oni by chcieli sobie odpocząć nad morzem. Wymyślili, że Bodrum będzie odpowiednie. Ręce mi już opadały od szukania w 5 różnych liniach lotniczych biletu.So you can see that it was'n so bad  ... In my head I already went to the Jordan. I got invited to the wedding Jordanian -Lebanes. A nice thing. Yeah new experience.
I waited a long time, as many months for a response from the practice. Last week, I learned that I did not get places. I immediately started looking for flights to Jordan and the time limit within which I have to fly to the end of Ramadan. Airline prices from space, I checked a month ago that the tickets were from Germany for about 550 euros.
At the wedding, which was invited, I'm going with friends from Lebanon, now all live in Saudi Arabii. Such a small world.
The first plan was the direction of Amman, later claimed that they were to Jordan all the time go, so they want something different and a few days before flying to Istanbul. I started to look for tickets Hamburg or Berlin-Istanbul-Amman-Berlin.
Then he said that no, it's better as I fly to Amman and from there will buy a package that they were all in the same hotel.
The new Hamburg-looking ticket Amman-Hamburg. Ticket prices were going up every day for about 100 euros. We made a preliminary reservation for Turkish Airlines, it has the option pto make a prereservation ticket for a few days.
As we made reservations, found that, after what I recommend to the Jordan as we can to meet in Turkey and that there is in Istanbul, but because they would like to have a rest at the seaside. They thought that Bodrum is a good place for vacation. My hands now fell from the search in 5 different airline ticket.:)

Kilka dni temu zrobiłam rezerwację, dzisiaj już czeka cieplutki bilet na mojej skrzynce mailowej. Cena jest inna niż ta na górze, ale to nic moi znajomi arabowie wiedzieli o tym wyjeździe już z 2 miesiące i jeszcze nie maja biletów. Yellla spokojne życie …
Już się nie mogę doczekać, mama przesyła mi kamerę video żebym mogła się z wami podzielić wrażeniami.

A few days ago I made a reservation, nice and warm  ticket is waiting on my e-mail box. Price is different than the one at the top but money are coming and going ..;) my friends the Arabs know about this trip already 2 months and still do not have tickets. Yellla easy life ...
Already can not wait, my mom sends me a video camera so I can share with you my impression.

                             FLY HIGHHHHH :)


Prześlij komentarz
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...