czwartek, 19 lipca 2012

Queen Mary 2 & Queen Elizabeth

W Hamburgu, co tydzień coś się dzieje, to miasto nigdy nie śpi i nie odpoczywa. Znajdujący się tutaj największy port Niemiec dostarcza wiele atrakcji. W Polsce mieszkam na południu, czyli góry, pagórki. Łódź podwodna, statki, żaglowce, transportowce to teraz mój świat. Widząc pierwszy raz łódź podwodną wywołało to we mnie większe emocje niż wieża Eiffel.

W zeszłą niedzielę spotkały się dwie królowe, a chodzi dokładniej o statki pasażerskie Queen Mary 2 i jej mniejsza siostra Queen Elizabeth.

In Hamburg, every week something happens, this city never sleeps and rests. Located in Germany's largest port here provides a wealth of attractions. In Poland, I live in the south, the mountains and hills. Submarine, ships, sailboats, freighters are now my world. Seeing for the first time a submarine caused me more emotional than the Eiffel tower.
Last Sunday met two queens, and more specifically in terms of passenger ship Queen Mary 2 and its smaller sister of Queen Elizabeth.
(…)Queen Mary 2 to największy dotychczas zbudowany liniowiec transatlantycki, mierzący 345 m długości, 41 m szerokości i 72 m wysokości. Zbudowany w stoczni we Francji, posiada 14 pokładów pasażerskich. Budowa zajęła 22 miesiące i szacunkowo pochłonęła około 900 mln $. Statek kursuje 30 razy w roku na trasie Southampton - Nowy Jork.

(...) Queen Mary 2 is the largest ever built transatlantic liner, measuring 345 meters long, 41 meters wide and 72 m in height. Built at the shipyard in France, has 14 passenger decks. Construction took 22 months and is estimated to cost approximately $ 900 million. The ship departs 30 times a year from Southampton - New York
Statek może pomieścić 2620 pasażerów. Na statku pracuje 1253 członków załogi. Pasażerowie mają do dyspozycji teatr i kino na tysiąc widzów, największą pływającą bibliotekę, sześć restauracji, nie licząc barów i kawiarni, oraz dyskotekę i kasyno.

• Gruszka dziobowa Queen Mary 2 została wykonana w Gdańsku przez stocznię Maritim, śruba okrętowa w Elblągu, a obudowy silników gondolowych w odlewni na terenie Zakładów Mechanicznych "Bumar-Labedy" w Gliwicach;

• Queen Mary 2 nosi miano Królewskiego Statku Pocztowego - RMS - Royal Mail Ship;

• Na dziesiątym pokładzie Queen Mary 2 umieszczona jest rzeźba ze szkła pt. Zachód Słońca w Oceanie autorstwa polskiego architekta Tomasza Urbanowicza. Ma ona kształt elipsy (270x90 cm), wygiętej w łuk o promieniu 160 cm.(…) cyt.wikipedia
The ship can accommodate 2620 passengers. The ship crew members working in 1253. Passengers can enjoy the theater and cinema in a thousand spectators, the largest floating library, six restaurants, excluding bars and cafes and a disco and a casino.


• Pear Bow Queen Mary 2 was made by the shipyard in Gdansk, Maritim, in Elblag propeller and engine housing cabins in a foundry in Mechanical Works "Bumar-Łabędy" in Gliwice;

• Queen Mary 2 is called the Royal Postal Ship - RMS - Royal Mail Ship;
• On the tenth aboard Queen Mary 2 is placed a sculpture of glass Fri Sunset in the Ocean by Polish architect Tomasz Urbanowicz. It has the shape of an ellipse (270x90 cm), curved in an arc with a radius of 160 cm. (...) Cyt.wikipedia
 Queen Mary 2 & Landungsbrücken

    Queen Mary 2 Hamburg film

Prześlij komentarz
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...