poniedziałek, 21 lutego 2011

Wiza Turecka

(...) Na podstawie pisma Ambasady Republiki Turcji w Warszawie (znak: 2011/Varsovia BE/1309) z dnia 17 lutego 2011 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP informujemy, że w rezultacie dwustronnych konsultacji konsularnych pomiędzy delegacjami MSZ Polski i Turcji przeprowadzonych w Ankarze dn. 26 stycznia 2011 r., Turcja przychyliła się do wniosku  strony polskiej o przedłużenie ważności wiz wielokrotnego wjazdu do Turcji dla posiadaczy paszportów wydanych przez Rzeczpospolitą Polską.
Począwszy od dn. 1 marca 2011 r. stemple wizowe zakupione na granicy Republiki Republiki Turcji zachowują ważność   przez okres 60 dni, z dopuszczalnym okresem pobytu w Turcji wynoszącym 90 dni.  Koszt wizy pozostaje na niezmienionym poziomie 20 USD / 15 Euro.(...)
Tekst pochodzi ze strony Ambasady Tureckiej 
http://ankara.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,14745,.html
Prześlij komentarz
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...